کاربرد پرلیت در کمک صافی و فیلتراسیون

جهت جداسازی جامدات از مایع، بسته به قطر ذرات و غلظت آن ها روش ها مختلفی انتخاب می گردد، از جمله دستگاه های اولترافیلتراسیون، فولاتاسیون، خشک کردن، کلاریفایر، استفاده از فولکولانت و انعقاد سازی و یا استفاده از فیلترپرس و فیلتر خلاء. پرلیت به عنوان کمک فیلتر هم برای فیلترهای تحت فشار و هم فیلترهای تحت خلاء استفاده می گردد. پرلیت بر روی فیلترهای خلاء ترک نمی خورد و خلاء شکسته نمی شود. به دلیل یکنواختی شکل فیزیکی ذرات پرلیت، سیال دارای فلوی زیاد و شفافیت آن به صورت بهینه می باشد. برای فیلتراسیون سیالات ویسکوز نظیر ژلاتین که نیاز به فلوی زیاد دارد مناسب می باشد. پرلیت بدلیل متخلخل بودن ذرات آن به راحتی از روی سطح فیلتر جدا می گردد و فیلتر تمیز می شود و نیاز به انرژی زیادی ندارد. پرلیت به دلیل تولید در دمای بالا استریل بوده و جهت استفاده در صنایع دارویی و غدایی مناسب است.