بایگانی برچسب: s

مزایای استفاده از پرلیت در عایق سازی زیر طبقات Perlite

مزایای استفاده از پرلیت در عایق سازی زیر طبقات

پرلیت (Perlite  )

عایق زیر طبقات پرلیت، عایقی غیر آلی بوده که فساد نیافته و به آسانی مشتعل نشده و محلی مناسب برای اسکان موریانه ها نمی شود. ار آنجائی که PH آن خنثی است، در لوله کشی ها و سیم کشی های الکتریکی که در زیر طبقات انجام می شود خوردگی و سایش نیافته و به میزان زیادی انتقال صدا از یک طبقه به طبقات دیگر و از طبقه به دیوارها و از سیستم لوله های زیر طبقات را کاهش می دهد. در مواردی که پرلیت به عنوان عایق زیر طبقات مورد استفاده قرار می گیرد از مواد دفع کننده آب و کاهنده گرد و غبار که به طور خاص بدین منظور تهیه شده اند ، استفاده میشود.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز جهت مصارف ساختمانی و عایق سازی زیر طبقات می باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت در بلوک سبک پرلیتی Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت در بلوک سبک پرلیتی

پرلیت (Perlite  )

 • قابلیت عایق بودن بلوک های سبک پرلیتی تا 20 برابر بتن معمولی می باشد. بنابر آزمایشات انجام شده 1 سانتی متر ضخامت بلوک پرلیتی از نظر انتقال حرارت باضخامت 10-8 سانتی متر دیوار آجری و ضخامت 18 سانتی متر دیوار بتنی و ضخامت 20 سانتیمتر دیوار سنگی برابری م­کند که این خاصیت باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و از طرفی کاهش هزینه های تاسیسات ساختمان می گردد.
 • پرلیت در مقابل ترکیبات اسیدی و قلیایی مقاوم بوده و PH خنثی دارد.
 • مقاومت فشاري بلوک های پرلیتی بین 20 تا 50کیلوگرم برسانتیمترمربع می باشد .
 • بلوک های پرلیتی را می توان با رنگ بندیهای مختلف ارائه نمود، به طوری که کل ضخامت دیوار دارای یک رنگ باشد و دراثر خراشیدگی دیوار، بازهم رنگ زیرین همان رنگ می باشد.
 • با استفاده از بلوک سبک پرلیتی نیروی مؤثر زلزله کاهش و به دلیل وزن سبک آوار تلفات جانی نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز جهت تولید بلوک­های پرلیتی با  بهترین کیفیت می باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت در تولید سموم و آفت کش ها Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت در تولید سموم و آفت کش ها

پرلیت (Perlite  )

پرلیت منبسط شده (حرارت داده شده) ماده­ای است سبک، متخلخل، با PH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است. پرلیت به دلیل خاصیت جذب زیاد به عنوان حمل کننده مواد سمی در حشره کش ها استفاده می­گردد. ذرات پرلیت به پوشش بدن حشرات می چسبند و به تدریج مایع بدن حشره را جذب می کنند.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت تولید سموم و آفت کش ها می­باشد.

 

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای اصلاح خاک Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای اصلاح خاک
 • پرلیت با دارابودن PH خنثی درحد ۵/۷-۵/۶ از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند.
 • با استفاده از پرلیت بک محیط بهداشتی با خاصیت استریل با خواص علف کش خواهیم داشت.
 • خاکهای ماسه ای فاقد قدرت نگهداری وجذب آبند و خاکهای رسی فاقد قدرت تبادلات گازی و زهکشی خوب هستند.
 • پرلیت در خاکهای ماسه ای باعث کاهش فاصله ذرات ماسه از هم می شود که خود منجر به افزایش قابلیت جذب و حفظ آب نزدیک کردن خاک به شرایط خنثی می شود.
 • پرلیت در خاکهای رسی منجر به ایجاد منفذ جهت زهکشی و تبادلات گازی در خاک، کاهش ترک خوردگی در خاک، جلوگیری از تراکم و در نتیجه بهبود توزیع و انتشار ریشه در خاک و نهایتاً بهبود رشد و نمو گیاه می شود.
 • بکارگیری پرلیت برای اصلاح خاک بیشتر در زمینه های گلکاری و مواد باغبانی و زمین­های سلوفاته و کشت های دیمی و زمین هایی با بافت سنگین مورد مصرف قرار می گیرد.
 • شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی می­باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای مصارف کشاورزیPerlite

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای مصارف کشاورزی

پرلیت (Perlite  )

پرلیت منبسط شده ماده ای است سبک ، متخلخل ، با PH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است.

 • با اضافه کردن پرلیت برای حفظ رطوبت می توانیم توسط این ماده ، آب را به میزان زیاد و به مدت طولانی و با یک توزیع و پخش یکسان در دل خاک در اختیار ریشه قرار دهیم و از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم.
 • پرلیت سبب می شود که از شسته شدن مواد غذایی خاک جلوگیری شود.
 • وجود تخلخل در پرلیت ، تبادلات هوایی و گازی را در خاک برای ریشه گیاه به سهولت فراهم می آورد ، و به این علت باعث اصلاح سیستم هوادهی و آبدهی خاک و در نتیجه بهبود عمل تهویه خاک می شود.
 • از پرلیت مخلوط نشده در ته گلدانها جهت زهکشی خوب می توان استفاده کرد.
 • پرلیت به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن – سدیم-کلسیم و کانیهای نادر دیگر می باشد.
 • شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی می­باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای اصلاح خاک Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای اصلاح خاک

پرلیت (Perlite )

پرلیت با دارابودن PH خنثی درحد ۵/۷-۵/۶ از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند.

با استفاده از پرلیت بک محیط بهداشتی با خاصیت استریل با خواص علف کش خواهیم داشت.

خاکهای ماسه ای فاقد قدرت نگهداری وجذب آبند و خاکهای رسی فاقد قدرت تبادلات گازی و زهکشی خوب هستند.

پرلیت در خاکهای ماسه ای باعث کاهش فاصله ذرات ماسه از هم می شود که خود منجر به افزایش قابلیت جذب و حفظ آب نزدیک کردن خاک به شرایط خنثی می شود.

پرلیت در خاکهای رسی منجر به ایجاد منفذ جهت زهکشی و تبادلات گازی در خاک، کاهش ترک خوردگی در خاک، جلوگیری از تراکم و در نتیجه بهبود توزیع و انتشار ریشه در خاک و نهایتاً بهبود رشد و نمو گیاه می شود.

بکارگیری پرلیت برای اصلاح خاک بیشتر در زمینه های گلکاری و مواد باغبانی و زمین­های سلوفاته و کشت های دیمی و زمین هایی با بافت سنگین مورد مصرف قرار می گیرد.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی می­باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای مصارف کشاورزی Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت زمین کاو برای مصارف کشاورزی

پرلیت (Perlite )

پرلیت منبسط شده ماده ای است سبک ، متخلخل ، باPH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است.

با اضافه کردن پرلیت برای حفظ رطوبت می توانیم توسط این ماده ، آب را به میزان زیاد و به مدت طولانی و با یک توزیع و پخش یکسان در دل خاک در اختیار ریشه قرار دهیم و از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم.

پرلیت سبب می شود که از شسته شدن مواد غذایی خاک جلوگیری شود.

وجود تخلخل در پرلیت ، تبادلات هوایی و گازی را در خاک برای ریشه گیاه به سهولت فراهم می آورد ، و به این علت باعث اصلاح سیستم هوادهی و آبدهی خاک و در نتیجه بهبود عمل تهویه خاک می شود.

از پرلیت مخلوط نشده در ته گلدانها جهت زهکشی خوب می توان استفاده کرد.

پرلیت به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن – سدیم-کلسیم و کانیهای نادر دیگر می باشد.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی می­باشد.

مزیت های استفاده از پرلیت در تولید سموم و آفت کش ها Perlite

مزیت های استفاده از پرلیت در تولید سموم و آفت کش ها

پرلیت (Perlite )

پرلیت منبسط شده (حرارت داده شده) ماده­ای است سبک، متخلخل، با PH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است. پرلیت به دلیل خاصیت جذب زیاد به عنوان حمل کننده مواد سمی در حشره کش ها استفاده می­گردد. ذرات پرلیت به پوشش بدن حشرات می چسبند و به تدریج مایع بدن حشره را جذب می کنند.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت تولید سموم و آفت کش ها می­باشد.

مزیتهای استفاده از پرلیت منبسط کشاورزی

مزیتهای استفاده از پرلیت منبسط کشاورزی زمین کاو

پرلیت(Perlite)

 • کاهش وزن محیط کشت
 • به کارگیری پرلیت برای اصلاح خاک، بیشتر در زمینه­های گلکاری و مواد باغبانی وزمین­های سلوفاته و کشت های دیمی و زمین­هایی با بافت سنگین مورد مصرف قرار می­گیرد و به بهترین شکل و تواماً مشکل فیزیکی و شیمیایی خاک را حل می نماید.
 • پرلیت کشاورزی قادر است 3 تا 7 برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کند و دچار آبگرفتگی نشود. این موضوع سبب می‌گردد تا از تبخیر آب، جلوگیری شود و آب به مدت طولانی در خاک باقی بماند.
 • ظرفیت نگهداری مواد غذایی محلول را افزایش داده و از خروج مواد غذایی محلول در اثر آبیاری­های مکرر پیشگیری نماید.
 • استفاده از پرلیت در زمینه های هیدروپونیک، در هر بار کشت هیدروپونیک مجدداً قابل استفاده است.
 • پرلیت می تواند به عنوان یک Carrier یا ناقل برای کودهای شیمیایی ، علف کشها و آفت کشها بکار رود.
 • به عنوان یک عایق استفاده می­شود و از تغییر دمای زیاد خاک جلوگیری می­کند.
 • استرلیزه و عاری از نا خالصی­های ارگانیک
 • خاکهای ماسه ای فاقد قدرت نگهداری وجذب آبند و خاکهای رسی فاقد قدرت تبادلات گازی و زهکشی خوب هستند. هر دو نوع خاک توسط پرلیت اصلاح پذیرند.
 • پرلیت با دارابودن PH خنثی درحد 5/7-7 از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی، گلکاری و باغبانی در ابعاد دانه درشت، دانه شکری،ریزدانه و پودری می باشد.

 

پرلیت مورد استفاده در کشاورزی

پرلیت کشاورزی

ماده ای معدنی، با دوام، سبک وزن،  PHتقریباً خنثی و غیرسمی است.

بنابر این از مزایای پرلیت در بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • می توان وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت، کمپوست یا کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 60% کاهش داد.
 • صرفه اقتصادی بلندمدت: پرلیت کشاورزی یکی شیشه آتشفشانی انبساط یافته است. بنابراین برخلاف مواد آلی، پوسیده نخواهد شد و خواص مثبت خود را برای مدتهای طولانی در خاک حفظ می کند.
 • نبود تأثیر شیمیایی:پرلیت کشاورزی اساساً ph نزدیک به خنثی داشته و در اکثر محیط های طبیعی غیرقابل حل می باشد. از این رو تغییر قابل ملاحظه ای در قلیائیت یا اسیدیته محیط کشت ایجاد نمی کند.