کاربرد دانه بندی های پرلیت منبسط در صنعت

سایز پرلیت از مهم ترین فاکتورهای تعریف در صنایع مختلف می باشد. در تصویر زیر بصورت ساده شده کاربرد هر دانه بندی نمایش داده شده است.

perlite-size