پرلیت و مزایای آن در تولید پلاسترهای پرلیتی

  • پرليت در پلاسترهاي ساخته شده معمولي جهت بهبود پوشش، راحتي حمل، مقاوم در برابر حريق، مقاومت در برابر لب پرشدگی( ترک خوردگی) به کار برده مي شود.
  • زمان خنک شدن آن بسيار سريع و بدون انقباض است و در قالب منبسط شده و به سرعت شکل مي گيرد.
  • خاصيت ارتجاعي زياد و انبساط طولي کم آن باعث کاهش ترک خوردگي مي شود.
  • وزنشان حدود ٦٠ درصد کمتر از ملات هاي شن و ماسه دار است که باعث کاهش بار مرده ساختمان شده و سطح پوشش را ٢ تا ٣ برابر افزايش داده و نيز باعث کاهش هزينه مي شود.
  • نسبت به ملات هاي ماسه اي قابليت عايق صوتي و حرارتي آن حدودد ٦ برابر بيشتر است.
  • در سطوح صاف و متراکم داراي خاصيت چسبندگي خوبي مي باشد.
  • بسته به ضخامت روکش ها می توان عبور و سرایت آتش را از 1 تا 44 ساعت به تاخیر انداخت.
  • پلاسترهای ویژه که اين نوع پلاسترها عايق حرارتي و عايق صوتيي بوده و در سقفها و قسمتهاي بالايي ديوارها کاربرد دارند.
  • ویژگی آکوستیکی آن بسیار زیادتر از پلاسترهای معمولی است.