پرلیت در صنعت نفت

در سالهای اخیر پرلیت در صنعت نفت جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. پرلیت به دلیل خاصیت عایق بودن و همچنین مقاومت بالایی دمایی بعنوان عاملی برای ایزولاسیون مخازن و لوله های نفتی در برابر حرارت، برودت و صوت به‌کار می‌رود. پرلیتن با فرآوری پرلیت مخصوص صنعت نفت آن را برای استفاده در تاسیسات نیروگاه‌ها، مجتمع‌های مخصوص، ساختمان‌های مناطق گرمسیری، کارخانه‌های گازهای طبی و صنعتی آماده کرده است.

یکی از مهمترین کاربردهای پرلیت در صنعت نفت جذب آلاینده‌های نفتی و جلوگیری از نشت نفت به‌روی سطح آب است. نوعی پرلیت منبسط دارای رشته‌های سلولز و مواد ضد آب است که به هنگام اضافه‌شدن به نفت ماده‌ای چسبنده و ارتجاعی بوجود می‌آورد که توانایی رفع آلودگی آب دریاها به هنگام پراکندگی نفت در اثر حوادث غیرمترقبه برای کشتی‌های نفت کش را دارد. همچنین از پرلیت جاذب نفت به منظور آلودگی‌زدایی سواحل و تعمیرگاه‌های ماشین از سطوح نفتی استفاده می‌شود.