مصارف صنعتی پرلیت

پرليت منبسط به دليل خواص مختلفي که دارد داراي مصارف متنوعي در صنايع مختلف مي باشد که بيشتر اين خواص در بخش مصارف ساختماني و باغباني اشاره شده است. در مقايسه با ورميکوليت، پرليت رطوبت نما نمي باشد در حالي که قادر به حفظ آب و مواد غذايي در حد ثابت در خود مي باشد و آنها را از مايعات جذاب مي‌كند نه از محيط. که اين خاصيت باعث به کارگيري آن در عيق هاي سرمايي مي‌شود.حذف شود

طبيعت مضرس پرليت منبسط و فرآوري دقيق آن باعث ايجاد فضاهاي خالي کافي در آن شده که منجر به کاربرد آن در فرآيند هاي فيلتراسيون مي‌گردد.