مزایای استفاده از پرلیت در تولید انواع کود

  1. بستری مناسب را برای بقا و ماندگاری میکروارگانیسم های مفید مورد استفاده در این کود به عنوان باکتری های محرک رشد گیاه مهیا می نماید.
  2. تهویه خاک را بهبود می بخشد.
  3. سبب نگهداری رطوبت در محدوده ظرفیت مزرعه( FC )به مدت طولانی تر می گردد.
  4. قابلیت در دسترس بودن عناصر غذایی را افزایش داده و عناصر غذایی را به تدریج و در طولانی مدت در اختیار گیاه قرا می دهد.
  5. از نوسانات حرارتی خاک و نتیجه اعمال شرایط نامساعد رطوبتی و حرارتی ممانعت می نماید.
  6. پاستوریزه بوده و فاقد هرگونه عامل بیماریزا و بذر علف هرز می باشد.
  7. فاقد بوی نامطبوع و آلودگی بوده و دارای بافت سبک است که این خصوصیت سهولت استفاده از این محصول را به دنبال دارد.

شرکت زمین کاو تولید کننده پرلیت جهت تولید کود  در دانه بندی های ریز ، متوسط و درشت آماده ارسال پرلیت مورد نیاز شما به تمام نقاط دنیا می باشد.