مزایای استفاده از دیوارهای پرلیتی

  1. سبکی وزن : به اندازه یک پنجم دیوارهای بتونی و یک سوم دیوارهای سفالی و در نتیجه  کاهش استفاده از میلگرد ،سیمان و آهن و در همچنین کاهش وزن ساختمان در حدود 35 تا 40%
  2. عایق بودن پرلیت : پرلیت بدلیل داشتن ضریب هدایت حرارتی 8% تا 28% kcal/mhdeg  دارای خاصیت عایقی بالایی می باشد، که این موضوع باعث می شود تا دما، سرما،گرما کمتر از آن عبور کند پرلیت از  296-تا   1096 درجه سانتیگراد دارای خاصیت عایقی می باشد، که در دیواره هایی که با این ماده ساخته   می شود ، کلیه خصوصیات عایقی پرلیت حفظ می گردد.
  3. پرلیت بدلیل داشتن شکل مولکولی حرف C انگلیسی دارای خاصیت جذب صوت بالایی تا حدود  Db  160 می باشد که این خصوصیات در دیوارهای پرلیتی نیز مشهود می باشدو یکی از بهترین دلایل برای استفاده از این دیوارها در هتلها و مدارس و مکانهای امنیتی می باشد. 
  4. مدت زمان اجرای کمتر در استفاده از دیوارهای پرلیتی : مدت زمان اجرای دیواراز 42 روز به 7 روز کاهش می یابد که این مورد باعث سرعت در بازگشت سرمایه و عدم هزینه 35 روز کار کارگری  می باشد و دیوارها یک روز پس از تزریق آماده می باشد.
  5. دیوارهای پرلیتی را می توان بارنگ بندیهای مختلف ارائه نمود بطوریکه کل ضخامت دیوار دارای  یک رنگ باشد ودراژ خراشیدگی دیواربا ذم رنگ زیرین همان رنگ می باشد.
  6. بدلیل عایق بودن دیوارها هزینه عایق کاری دیوارها حذف می گردد.
  7. مقاومت دیوارهای پرلیتی در برابر آتش حدود 8 برابر بیشتر از دیوارهای معمولی می باشد.
  8. دیوارهای پرلیتی بدلیل داشتن اتصال مش  به ته مش خارج شده از ستون دارای استحکام بالایی نسبت به دیوارهای معمولی می باشد.