عایق کاری در دمای پایین

مهمترين کاريرد پرليت در دماهاي خيلي پايين، استفاده از آن در عايق کاري و نگهداري مخازن قابل حمل و نقل نظير تانکرها جهت نگهداري اکسيژن مايع، نيتروژن، آرگون، گاز طبيعي و ديگر گازهاي صنعتي که به شکل مايع نگهداري مي‌شوند، مي‌باشد.

از آنجا که دماي اين گازهاي مايع از 33- درجه سانتيگراد براي آمونياک تا 269- درجه سانتيگراد براي هليم متغير است لذا محدوده بکارگيري پرليت در عايق کاري در دماهاي پايين تر از صفر درجه تا 270- درجه سانتيگراد خواهد بود.

در زمينه کاربرد در دماهاي پايين، از پرليت در تقطير هوا و به منظور توليد اکسيژن، نيتروژن و گازهاي نادر نيز استفاده مي‌شود. همچنين از پرليت در پر کردن لايه بين ديواره خارج و داخلي مخازن حمل و نگهداري مايعات يا برج هاي توليد استفاده مي‌گردد.

جايگزين اصلي پرليت در دماهاي پايين فوم هاي پلاستيکي مانند فوم هاي پلي اورتان و پشم سنگ مي‌باشد. مزيت پرليت نسبت به ساير عايق ها اين است که پس از تغيير مخزن، مجدداً قابل استفاده مي‌باشد. در کشورهاي اروپايي بيشتر از فوم هاي پلاستيکي استفاده مي‌شود ولي هنوز هم پرليت در عايق کاري در دماهاي پايين کاربرد فراواني دارد.