پرلیت در ساختمان

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر آن در صنعت ساختمان امروزه استفاده از مصالح مدرن و جدید جایگاه خاصی در این صنعت پیدا کرده است. پرلیت یکی از موادی است که سال های قبل توسط کشور های پیشرفته شناسائی شده و در صنایع مختلف از جمله ساختمان بکار گرفته شده است. روی آوردن به استفاده از پرلیت در صنعت ساختمان دارای اهمیت و ویژگی های منحصر به فرد است و از این رو می توان کاربرد پرلیت در ساختمان را به سه دسته زیرتقسیم بندی نمود.

الف ) سبک سازی

ب) عایق حرارتی و صوتی

ج) مصارف دیگر مانند در رنگ سازی ، پلاستیک ، لاستیک و عایق بندی فضای خالی دیوارهای دو جداره