پرلیت در تولید مواد منفجره

ازپرلیت منبسط شده در تولید برخی مواد منفجره به عنوان یک عامل ایجاد تخلخل یا فضای خالی استفاده میشود. یکی از کاربردهای پرلیت در این زمینه بکارگیری آن در تهیه مواد منفجره امولسیونی است. که این مواد از یک فاز پیوسته سوخت کربنی، یک فاز امولسیفایر، یک فاز پراکنده از محلول آبی از یک اکسیده کننده غیر آلی به علاوه یک عامل ایجادکننده فضای خالی تشکیل میشوند. پرلیت منبسطی که در این مورد بکار میرود دارای چگالی از 0.23 تا 0.45 گرم بر سانتی متر مکعب میباشد.