پرلیت در تولید اسپان قارچ

موفقیت در تولید قارچ، ارتباط اساسی با خاک پوششی داشته و کیفیت و کمیت محصول ارتباط مستقیم با کیفیت و نحوه استفاده خاک پوششی دارد. خاک پوششی مناسب باید در نگه داری آب از ظرفیت بالایی برخوردار باشد تا موقع آبیاری، آب مورد نیاز بستر را جذب و از نفوذ آن به لایه های زیرین و از بین رفتن آن جلوگیری کرده و رطوبت لازم برای تشکیل اندام باردهی را تامین کند. همچنین بافت آن زیاد سنگین نباشد تا تبادلات گازی و نفوذ هوا در آن به راحتی صورت گیرد. استفاده از پرلیت به همراه کمپوست و خاک رسی لوم (خاک باغ) به نسبت یک به دو به دو از بسترهای مناسب خاک پوششی برای پرورش قارچ می باشد. مواد لازم جهت تهیه اسپان قارچ با استفاده از پرلیت به شرح زیر می باشد:

پرلیت ( ۱۴۵۰ گرم )،  سبوس گندم ( ۱۶۵۰ گرم)، سولفات کلسیم ( ۲۰۰ گرم )، کربنات کلسیم ( ۵۰ گرم ) و آب ( ۶۶۵ میلی لیتر) که پس از مخلوط کردن این مواد را داخل شیشه های نیم لیتری ریخته و استریل میکنند . اسپان تولید شده براحتی از هم پاشیده و به نسبت ارزان تمام می شود . علاوه بر این برای مدت زمان طولانی، قابل نگهداری است .