پراکندگی و ذخایر مهم پرلیت

پرلیت معمولا محدود به مناطق متعلق به دوران سوم زمین شناسی و فعالیت های ولکانیکی بعدی است. یکی از ذخایر یزرگ پرلیت در ایالت نیومکزیکوی آمریکا در حوالی شهر سوکورو واقع است که متشکل از یک گنبد با اقطار 2000 تا 2200 فوت و ضخامت آشکار و ظاهر شده 450 فوت می باشد که با گسل ها نرمالی در طرفین گنبد حالت یک هویت به خود گرفته است. طرفین گنبد در شمال و جنوب برکشیای ولکانیکی و توف شیشه ای شده که به طرف بالا به رس و ماسه سنگ تغییر می یابد. توف و برکشیا از اجزا زاویه پرلیتی و قطعات ولکانیکی سنگ های قدیم تر آن ناحیه تشکیل شده که بیانگر فعالیت های آدر آواری در اواخر فعالیت ولکانیکی اصلی است. پرلیت رنگ خاکستر کدر با لایه های جریانی از پامیس در جنب ریولیت می باشد که در تمام ذخیره حالت همگن دارد. اکثر لایه های جریانی شیب تندی دارند که بیانگر حرکت عمودی گنبد در هنگام جایگیری بوده است. این ذخیره احتمالا پلیوسن می باشد.