سوپر جاذب معدنی آب

ماده معدنی پرلیت سوپر جاذبی است که می تواند تا 300 برابر وزن خود آب ذخیره کند، هیچ عارضه و اثر مخربی برای منابع طبیعی نداشته و با توجه به اینکه از دل کوهها استخراج می شود، به طور کامل با محیط زیست سازگار است. به دلیل بی ضرر بودن در منابع طبیعی و عدم نیاز به خروج ارز می تواند کمک شایانی به مشکل کم آبی در کشاورزی کند. لازم به ذکر است بعضی از سوپرجاذب ها سمی و سرطان زا بوده و کشاورزانی که در تماس مستقیم با این ماده باشند، در معرض خطر قرار می گیرند. بنابراین اهمیت استفاده از پرلیت به عنوان سوپرجاذب دو چندان خواهد شد.مزایای سوپرجاذب ها ی آب:

  1. افزایش فواصل دوره های آبیاری
  2. جلوگیری از فرسایش خاک
  3. کاهش هزینه های نگهداری درخت از جمله آبیاری، نیروی انسانی و…
  4. افزایش سطح زیر کشت       
  5. بهبود کیفیت و رشد گیاه در شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار گرم و خشک.